Hyndai Imagequest L70A

 • Hi,


  ich brauch Augentropfen :D, Test 2 fand ich am schwersten :)


  Monitor: Imagequest L70A
  Produktionsdatum: n.a.
  Revisionsnummer (falls verfügbar): n.a.
  Anschluss (analog/digital): digital
  Grafikchip: Gf4 4400
  Wert 1: 15 (25ms)
  Wert 2: 18 (30ms)
  Wert 3: 15 (25ms)